วิดีทัศน์ที่น่าสนใจด้านการเกษตร

โครงการสร้างรายได้ตําบลละล้าน การเลี้ยงเชื้อราThichoderma
หนึ่งตำบลหนึ่งล้านบ้าน(โครงการสร้างรายได้ฯ)
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปุ๋นอินทรีย์/ปุ๋ยเฉพาะพื้นที่(สั่งตัด)
กรมส่งเสริมการเกษตร...การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
เป็น spot โฆษณา จัดทำเพื่อทำความเข้าใจในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ถูกต้องแก่เกษตรกร
ประโยชน์ของการจัดทำทะเบียน